Retningslinjer

Turneringsformat
Alle kan deltage.  Ingen krav til medlemskab af klub, PDGA eller DDGU.

Turneringen består at 5 afdelinger, hvor af 3 tæller i den samlede stilling.
Til hver afdeling spilles der 2 runder af 9 eller 12 huller, alt efter banen.

  • Runde 1. Grupper inddelt efter lodtrækning.
  • Pause. En øl eller sodavand er med i deltagergebyret.
  • Runder 2. Grupper inddelt efter 1. runde score.

Der spilles med handicap. Spiller som ikke har et handicap, vil få tildelt et efter deres første spillede afdeling.

På dagen
Registrer eller tilmeld dig inden kl. 10
Spillermøde når alle er registreret, hurtigst muligt efter kl. 10

Deltagergebyr
45 kr. for deltagelse, samt en øl/sodavand i pausen. (5 kr. går til vedligehold af den bane vi afholder afdelingen på)
10 kr. til Ace puljen (hole-in-on). Dette er frivilligt.
Betaling sker på dagen, enten kontant eller MobilePay.

Tilmelding
Tilmelding til afdelingerne, sker her på siden, under fanen Afdelinger.
Tilmelding online lukker kl. 22 dagen før afdelingen.
Men du kan altid tilmelde dig på selve dagen, ude på banen, inden kl. 10.

Afbud
Du behøver ikke melde afbud til afdelingerne.
Men det er altid rart at vide hvem som kommer. 

Du kan melde af bud på 
mail:  eller under Afbud

Præmier
Pr. afdeling

  • 1. plads før handicap.
  • 1. til 3. plads efter handicap.
  • CTP, closest to pin.

Er der flere spillere på en præmie givende plads, spilles der et huls omspil.
Skulle dette ende uafgjort, afgøres det af hvilken spiller som var tættest på kurven i første kastet.

Den samlede stilling

  • 1. plads efter handicap

CTP (Closest to Pin)
Der udvælges til hver afdeling et hul til CTP.
Den spiller, som ligger tættest på kurven i første kast, vinder afdelingens CTP.

Afstanden måles fra kurvens fod tættest på discen, til forkanten af discen og noteres på sedlen ved kurven.

Ace pulje (Hole in One)
Det er frivilligt om man ønsker at deltage i Ace puljen.
Skulle der være et eller flere Ace, deles puljen mellem spillerne, såfremt de har betalt til puljen.
Er der ingen Ace, går puljen videre til næste afdeling.
Ace pulje vil blive udbetalt via MobilePay eller konto overførsel.

Pointgivning
Der gives point til den samlede stilling, for ens placeringen i de enkelte afdelinger efter fratræk af handicap.
Ens fire bedste afdelinger tæller til den samlede stilling.

Der gives point efter følgende formel.
Vinderen for altid 20 point, og derefter udregnes efter antallet af deltagere.

20-((20/Deltagere)*(Placering-1))

Eks. ved 5 deltagere.

Placering Point
1 20,00
2 16,00
3 12,00
4 8,00
5 4,00


Handicap
Handicap vil som udgangspunkt blive taget fra en tidligere Hygge-Tour.
Har man ikke deltage før, vil handicap blive udregnet ud fra PDGA rating.
Er dette ikke muligt, vil man få tildelt et handicap efter den første spillede afdeling af Hygge-Touren.

(((SCORE-SSS)*0,9)+HANDICAP)/2

SCORE, for afdelingen.
SSS, standart scratch score for banen.
HANDICAP, før afdelingen.

Handicap kan maksimalt være 36.
Handicap kan maksimalt stige med 0,5 pr. afdeling.
Handicap kan ikke gå i minus.

SSS (Standard Scratch Score)
SSS udregnes ud fra de gamle DFSU / DDGU retningslinjer. Findes her
SSS er som standart udregnet for 18 hullers baner. Spilles der på 24 hullers baner udregnes SSS som følger.

(SSS/18)*24

SSS kan blive justeret efter en afdeling, for at undgå minus handicap.

Handicap ud fra PDGA rating
PDGA rating 1000 = handicap 0

(1000-PDGArating)/10
 

Persondata og foto
Navne på deltagere og vindere, vil blive offentliggjort her på siden.
Email vil kun blive brugt til information i forbindelse med afdelingerne. Og vil blive slettet efter turneringens afslutning.

Der kan blive fotograferet til afdelingerne og billederne kan blive offentliggjort online, 
samt brugt i forbindelse med promovering af disc golf.

HYG' HYG' ska' vi BYT'
Er ment som en opfordring til at tage de disc som ligger ubrugt hen med, så andre, nye som gamle spillere, kan få glæde af dem.
Køb/Salg/Bytte, foregår internt mellem deltagerne.
Hygge-Tour har intet ansvar for handlerne af disc og udstyr mellem spillerne.